Szerző: kozuzem

Tájékoztatás a lomtalanításról

 

2018 augusztus 13-án hétfőn megkezdjük a az éves lomtalanítást a társasházaknál, melynek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Kérjük a lakosságot, hogy a felgyülemlett lomot a konténerekbe elhelyezni szíveskedjenek.

A lomtalanítás során ne helyezzenek ki:

 • Ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó hulladékok
 • Építési törmelék, nyílászáró
 • Használt gumiabroncs
 • Elbontott gépjármű karosszéria
 • Elektronikai lom
 • Állati tetem
 • Naponta képződő háztartási hulladék
 • Csomagolási karton-, papír,- és műanyag hulladék
 • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 • Üveghulladék
 • Veszélyes hulladék (pl.: rovarirtó és növényvédő szerek, gyomirtók, ezek dobozai zsákjai, hígítók, ragasztók, lakkok, tisztítószerek, étolaj, fáradt olaj, olajszűrők, olajos rongy, festék, akkumulátor, elemek, fénycső, orvosságok)
 • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék
 • Olyan hulladék, amely veszélyezteti a begyűjtést végző munkatársaink egészségét, testi épségét!

A mindennapokban keletkező építési törmeléket a Partner-Depónia Kft. által üzemeltetett inotai salakdomboknál található hulladéklerakóba vihetik térítés ellenében, nyitvatartási időben. (hétfőtől-péntekig: 6-16 óráig  telefonszám: 20/3299-965)

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fentnevezett hulladékok is nagy mennyiségben a konténerekbe kerülnek. Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki ilyen hulladékokat helyez a konténerbe környezetvédelmi szabálysértést követ el, mely hatósági eljárást vonhat maga után.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Categories: Uncategorized

FELHÍVÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRE

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.

2018. július 26-án csütörtökön

kerti zöldhulladék gyűjtést tart Várpalota és Inota területén. A zöldhulladékgyűjtés átalakul, mivel a gyűjtési gyakoriságot bizonylatoltan csak azon ingatlanhasználók számára kívánjuk biztosítani, akik a közszolgáltatást regisztráltan igénybe is veszik. Ezért 2018. július 1-től matricás rendszer kerül bevezetésre, mely során minden várpalotai és inotai ingatlanhasználó, ingatlanonként és évente 12 db zöldhulladék kihelyezésére feljogosító matricát vehet át az ügyfélszolgálatunkon. Jelenleg az éves mennyiség felét kapják meg időarányosan. A matricát az eddig megszokottak szerint kihelyezett (maximum 110 literes) zsákra, (maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű) összevágott és összekötözött zöldhulladékra kell felragasztani. Kizárólag az így felmatricázott zöldhulladékok kerülnek elszállításra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszállítandó hulladék kerti zöldhulladékon kívül (gally, nyesedék, levágott fű, falevelek) nem tartalmazhat mást! A zöldhulladék zsákkal együtt kerül elszállításra.

A zöldhulladékot reggel 6 órára helyezzék az ingatlan elé.

Categories: Uncategorized

TISZTELT VÁRPALOTAI INGATLANHASZNÁLÓK!

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

TISZTELT VÁRPALOTAI INGATLANHASZNÁLÓK!

 

Várpalota Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében megpályáztatta Várpalota Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatását. A pályázaton a Depónia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által közösen benyújtott pályázat lett nyertesként kihirdetve. A közös pályázók közül a Depónia Nonprofit Kft. került megnevezésre, mint közszolgáltató, a gyűjtés-szállítási tevékenységet a továbbiakban is a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. mint a közszolgáltató alvállalkozója látja el.

A tevékenység végzése során mindenképpen fókuszba került a hulladékok nagyobb mértékű szelektált gyűjtése, az egyes jól elkülöníthető frakciók szétválasztott gyűjtése, valamint a rendszerbe tartozó ingatlanhasználók és hulladékgyűjtő edények egyértelmű beazonosítása.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja nem változik.

Milyen változások következnek be a jövőben?

A vegyeshulladék gyűjtés tekintetében nem történik változás, a gyűjtési napok nem változnak.
Az edények egyedi beazonosítása érdekében összes ügyfelünknek 2018. IV. negyedévében 2019. évre vonatkozóan fogunk küldeni egy matricát, melyet a hulladékgyűjtő edényre kell felragasztania az ingatlanhasználónak. 2019. évtől kizárólag a felmatricázott hulladékgyűjtő edények kerülnek ürítésre.

A Szelektív hulladékgyűjtés is változatlanul a 2018. évre megküldött gyűjtési naptár szerint történik. Itt felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik még nem vették át a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló edényt, hogy minden ingatlanhasználónak kötelessége a hulladékok elkülönített gyűjtése, ezért kérjük vegyék át azt ügyfélszolgálatunkon.

A zöldhulladékgyűjtés átalakul, mivel a gyűjtési gyakoriságot bizonylatoltan csak azon ingatlanhasználók számára kívánjuk biztosítani, akik a közszolgáltatást regisztráltan igénybe is veszik. Ezért 2018. július 1-től matricás rendszer kerül bevezetésre, mely során minden várpalotai ingatlanhasználó, ingatlanonként és évente 12 db zöldhulladék kihelyezésére feljogosító matricát vehet át az ügyfélszolgálatunkon. Jelenleg az éves mennyiség felét kapják meg időarányosan. A matricát az eddig megszokottak szerint kihelyezett (maximum 110 literes) zsákra, (maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű) összevágott és összekötözött zöldhulladékra kell felragasztani. Kizárólag az így felmatricázott zöldhulladékok kerülnek elszállításra.

Lomhulladék gyűjtésére is új rendszer kerül kialakításra az úgynevezett házhozmenő lomhulladékgyűjtés. Ezzel a változtatással szeretnénk javítani a begyűjtött hulladékok minőségét, az ingatlanhasználók számára komfortosabbá tenni a szolgáltatást, illetve a városkép javulását is nagyban elősegíti. A gyűjtés során minden szerződött ingatlanhasználótól évi egy alkalommal – az ügyfélszolgálattal előre egyeztetett időpontban – átvesszük a keletkezett nagydarabos lom hulladékát maximum 3 m3 térfogatig. Társasházak esetében a továbbiakban is a közös képviselővel előre egyeztetett időpontban tartjuk a korábbi gyakorlatnak megfelelő konténeres lomtalanítást.

 

A hulladékszállítási ügyfélszolgálat elérhetősége változatlan:

Cím: Várpalota, Fehérvári út 7. E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu, telefonszám: 88/592-112

Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6-14 óráig, szerdán: 7-19 óráig.

 

 

 

LOMTALANÍTÁS

 

 

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által Társaságunkkal előre egyeztetett napon egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként (évente egyszer) legfeljebb 3 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át.

 

Társasházas, lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett lomtalanítást őszi időpontban, melyről a közös képviselőket írásban tájékoztatjuk.

 

 

Lomtalanítás kérése:

 

Az ügyintézéshez a következő adatok szükségesek:

 

 • név, cím, számlán található partnerkód,
 • elszállítandó lom mennyisége (m3),
 • elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám)

 

További információk és jelentkezés a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, az alábbi elérhetőségeken:

 

Cím: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Telefon: +36-88/592-112

E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu

Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 6-14 óráig, szerdán: 7-19 óráig

 

Nem kerül elszállításra:

 

 • Elbontott gépjármű karosszéria
 • Építésből-bontásból származó hulladék, nyílászáró
 • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
 • Elektronikai hulladékok
 • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 • Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs
 • Háztartási hulladék
 • Csomagolási karton-, papír,- és műanyag hulladék
 • Üveghulladék
 • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

 

 

 

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladékot, építési törmeléket a Partner-Depónia Kft. által üzemeltetett inotai salakdomboknál található hulladéklerakóba vihetik térítés ellenében, nyitvatartási időben. (hétfőtől-péntekig: 6-16 óráig  telefonszám: 20/3299-965)

 

Categories: Uncategorized, VHK hírei

Zöldhulladék gyűjtés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.

2017.március 30-án, csütörtökön

kerti zöldhulladék gyűjtést tart Várpalota város és Várpalota-Inota városrész területén. A kerti zöldhulladék begyűjtését külön térítési díj nélkül végezzük.

A zöldhulladékot reggel 6 órára helyezzék az ingatlan elé.

A kerti zöldhulladék gyűjtés során az átlátszó zsákban elhelyezett zöldhulladék, illetve kizárólag 1-1,2 méter hosszú kötegelt gally, nyesedék kerül elszállításra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszállítandó hulladék kerti zöldhulladékon kívül (gally, nyesedék, levágott fű, falevelek) nem tartalmazhat mást!

A kiürített zsákokat visszaadjuk.

logo

Categories: Uncategorized

FELHÍVÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRE

FELHÍVÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. 2016. október 27-én, csütörtökön tartja meg a kerti zöldhulladékok gyűjtését Várpalota város és Várpalota-Inota városrész területén. A kerti zöldhulladék begyűjtését külön térítési díj nélkül végezzük és rendszeresen biztosítjuk a lakosság részére minden hónap utolsó csütörtökén.

A begyűjtést kollégáink reggel 6 órától kezdik meg.

A kerti zöldhulladék gyűjtés során az átlátszó zsákban elhelyezett, illetve kötegelt (max. 120 liter űrtartalmú) zöldhulladék kerül elszállításra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszállítandó hulladék kerti zöldhulladékon kívül (gally, nyesedék, levágott fű, falevelek) nem tartalmazhat mást!

További információ és az igénybevétel feltételei a Városi TV Képújságjában, a Facebookon, és a www.vpkozuzem.hu és www.vphk.hu honlapokon található.

logo

Categories: VHK hírei

Felhívás kerti zöldhulladék gyűjtésre

1

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. első alkalommal 2016. július 28-án, csütörtökön szervezi meg a kerti zöldhulladékok gyűjtését Várpalota város és Várpalota-Inota városrész területén. A kerti zöldhulladék begyűjtését külön térítési díj nélkül végezzük és a továbbiakban rendszeresen biztosítjuk a lakosság részére, melynek időpontjairól következő felhívó levelünkben tájékoztatjuk az ingatlanhasználókat.

A begyűjtést kollégáink 2016. július 28-án reggel 6:00 órától kezdik meg.

A kerti zöldhulladékot kérjük átlátszó műanyag zsákokba, a gallyakat, nyesedéket pedig kötegelve (max. 120 cm hosszúra vágva, összekötve) összegyűjteni és kihelyezni az ingatlanok elé! A zsákokat ürítés után kollégáink visszaadják az ingatlanhasználóknak.

A kerti zöldhul2ladék gyűjtés során az átlátszó zsákban elhelyezett, illetve kötegelt (max. 120 liter űrtartalmú) zöldhulladék kerül elszállításra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszállítandó hulladék kerti zöldhulladékon kívül (gally, nyesedék, levágott fű, falevelek) nem tartalmazhat mást (pl. zöldség- és gyümölcsmaradékot)! A zsákok tartalmát munkatársaink a helyszínen átvizsgálják, és amennyiben azt nem találják megfelelőnek, úgy nincs lehetőség az elszállítására. A kerti zöldhulladék gyűjtési akció kiskertekre, garázstelepekre nem vonatkozik.

Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.

 

 

 

Categories: VHK hírei

2016. évi lomtalanítás

Értesítjük Várpalota és Inota lakosságát, hogy a 2016. évi lomtalanítás során a kihelyezésre kerülő konténerek beosztását dátum és utcanevek szerint a mellékelt dokumentumban találják. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a konténereket reggel 6 órától helyezzük ki és másnap reggel 6 órától szállítjuk el. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően járunk el, melyet a csatolt dokumentumban megtekinthetnek.

 

Categories: VHK hírei

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük Várpalota és Inota lakosságát, hogy Várpalota Város Önkormányzata a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közreműködésével 2016. június 20-tól megkezdi az éves lomtalanítást, melynek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Célunk, hogy valamennyi háztartásban, időben felkészülhessenek a lomtalanításra és ennek megfelelően előre tudjanak tervezni. Ezért a www.vphk.hu, www.vpkozuzem.hu és varpalota.hu honlapokon, a facebook-on, a városi képújságban a lomtalanítás megkezdése előtt megjelentetjük azokat az utcaneveket, ahová kihelyezésre kerülnek a konténerek.

További információt kaphatnak ügyfélszolgálati irodánkban személyesen a Várpalota Fehérvári út 7. szám alatt munkaidőben 06.00-14.00 óra között, vagy telefonon, az 592-112 számon.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

vphk

Categories: VHK hírei