Egyéb szolgáltatások

Plusz hulladék elszállítása:
 
Amennyiben a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladékot Ön már nem tudja a tárolóedénybe elhelyezni, díj fizetése mellett lehetősége van a gyűjtőtartály mellé helyezhető, Társaságunk által biztosított 110 l-es emblémás szemeteszsák vásárlására az Ügyfélszolgálati Irodánkban, melynek díja tartalmazza a szállítás és az elhelyezés költségét is.
Az emblémázott zsákban csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy elszállításra való átadáskor  a zsák beköthető legyen. Nem emblémázott műanyag zsák használata tilos.
 
 
 
Konténeres szállítás:
Eseti megrendelés alapján a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére 4 m3  űrtartalmú konténerek kihelyezésével építési törmelék, zöld hulladék valamint bizonyos termelési hulladék szállítása.
Gazdálkodó szervezetek részére szerződés alapján is történik ezen hulladékok rendszeres m3-es szállítása.
A szolgáltatás megrendelhető munkanapokon 06.00 – 13.30 óra között telefonon a +36 88 592-112, vagy a
+36 30 411-1231 telefonszámokon, illetve személyesen Cégünk 8100 Várpalota, Fehérvári u. 7. sz. alatti telephelyén.
Hulladék-gyűjtő állati tetemnek:
A korábban Várpalota város külterületein elhelyezett állati hulladékgyűjtő konténerek megszűntek, a tetemek lerakása TILOS!
 
Az elhullott állati tetemeket a Várpalota 0271. hrsz. alatt található nem veszélyeshulladék-lerakó (Csákány hídnál található hulladéklerakó) területére átszállított állati hulladékgyűjtő konténerekben lehet elhelyezni.
Az állati hulladékot beszállításkor mérlegeljük, az átvételi ár a 2015–ös évben nettó 76  Ft/kg.
Az állati tetemeket továbbra is az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. szállítja el ártalmatlanításra.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elhullott állatokat a nemveszélyes-hulladék lerakó területén az erre a célra kijelölt konténerekbe helyezzék el!
Közterületen talált állati tetem elszállítása a Várpalotai Közüzemi Kft. feladata!
Idényjellegű és időszakos szolgáltatások:
 
  • Házhoz menő gyűjtés:
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtését a családi házas övezetben ősszel, előre meghirdetett gyűjtési időszakban és feltételekkel, külön térítési díj nélkül végezzük, előzetes bejelentés alapján.
A lehullott faleveleket, egyéb zöld hulladékot műanyag zsákokba kérjük összegyűjteni. A célra bármilyen műanyag zsák megfelel, cégünk nem biztosít a gyűjtéshez külön zsákot.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy a zsákba nem kerülhet más tipusú hulladék, az átadni kívánt hulladék összetételét a kollégáink a helyszínen ellenőrzik és amennyiben azt nem találják megfelelőnek,úgy nem szállítják el. Igényelhető on-line is  itt  (Elérhetőségek fül)
  • Évi 1 alkalommal a lakossági 1100 literes edények fertőtlenítő mosása; megrendelés esetén gazdálkodó szervezeteknél, közületeknél is
  • Karácsonyfák évi 1 alkalommal történő ingyenes begyűjtése Várpalotán