Fogyasztóvédelmi szervek

 Várpalota Város Önkormányzatának Jegyzőjedr. Ignácz Anita Éva
Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi G.u.39.
Postacím: 8101 Várpalota, Pf. 76.
Telefonszám: (+36) 88/592-673
Titkárság telefon:    88/592-672
Titkárság fax:          88/575-760
Elektronikus levélcím: jegyzo@varpalota.hu
A honlap URL-je: www.varpalota.hu
 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között.
szerda: 08.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között.
ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását.
– az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát (ha az előbbi kiléte nem állapítható meg), ill. a közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot,
ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtésük szabályainak betartását
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Dr. Óvári László elnök elérhetősége hivatali időben: 30/9574-235
Dr. Vasvári Csaba elnökhelyettes elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefon: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
–  Amennyiben az  igénybe vett szolgáltatás minőségével nem elégedett és jogosnak vélt panaszát az a szolgáltató elutasította,  igénybe vehető a békéltető testület díjmentes eljárása !
– A szerződéses jogviták jogerősen történő elbírálására az illetékes polgári bíróság jogosult. A bírósági eljárás alternatívájaként lehetőség van békéltető testület segítségét igénybe venni a vita eldöntése érdekében. (Alternatív vitarendezés)
 
Alternatív vitarendezés (békéltető testületek) intézési módjait összefoglaló írás az alábbi fogyasztóvédelmi oldalon található:
http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=837
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség     ( I.fokon )
Felügyelőség vezető: Roxer Egon
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 3-5.
Telefonszám: (+36) 88/550-510
Faxszám:       ———
Központi elektronikus levélcím: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu
A honlap URL-je:  www.nfh.hu
A hatósági tanácsadó iroda ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8 – 16:00 óra között.
Péntek: 8 – 13:30 óra között.
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)    ( II.fokon )
Cím és ügyfélfogadás: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
A panasziroda  ügyfélfogadási időben elérhető telefonszámai:
+36 1 4594 843
+36 1 4594 936
+36 1 4594 882
http://www.nfh.hu/node/4306
Tájékoztatás a panasz ügyintézésről:
http://www.nfh.hu/node/4308
 
 
 
A fogyasztóvédelmi hatóság jár el :
 
– Az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, rezsicsökkentéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések természetes személy ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve lakásszövetkezetekkel szembeni megsértése esetén.
– Ha a közszolgáltató az OHÜ által kiállított minősítő okiratot, az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, továbbá a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat és a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, valamint a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint – ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz – az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat az ügyfélszolgálatán és a honlapján nem teszi mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé.
 
– A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság statútum rendelete* alapján közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel az NFH jár el. Az NFH döntését viszont a bíróság előtt lehet megtámadni.
– Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot keresi meg az illetékes felügyelőség helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül – a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.
 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: (OFE)  /Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület/
 
  1. Budapest, Logodi u.22-24.
Tel:06-1-201-4102
Email: ofe@ofe.hu
Web: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/top/tevkenyseg.html
 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247
Telefonszám: (+36) 1/459-77-77
Faxszám: (+36) 1/459-77-66
Központi elektronikus levélcím: mekh@mekh.hu
A honlap URL-je: www.mekh.hu
http://www.mekh.hu/fogyasztovedelem-2/panaszkezeles.html
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfõ-csütörtök: 8:00-16:30;
Péntek: 8:00-14:00
Ügyfélszolgálati telefonszám: (+36) 1/459-77-40
Ügyfélszolgálati faxszám: (+36) 1/459-77-39
(Hulladék közszolgáltatással kapcsolatos panaszok)
 
 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség(Hulladékgazdálkodással kapcsolatos I. fokú hatóság)
Igazgatója: dr. Zay Andrea
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Postacíme: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137
Elektronikus címe
: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 
Honlapja: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Telefonszáma:  00-36-22/514-300
Telefaxszáma:  00-36-22/313-564 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség   (Hulladékgazdálkodással kapcsolatos II. fokú hatóság)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: 06-1-224 9100
Fax: 06-1/224 9163
(Hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi, közegészségügyi veszélyhelyzet, súlyos kötelezettségszegés vagy ennek lehetősége esetében)
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Székhelyünk: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telephelyünk: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
Postacímünk: 1380 Budapest, Pf.  1172
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-70-777-1238
Fax: 06-1-210-0404
 
Fogyasztóvédelmi Szervek-hull
Fogyasztóvédelmi Szervek-hull
Fogyasztovedelmi-szervek-hull.pdf
571.3 KB
418 Downloads
Details