Hulladék ABC

A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft-nél begyűjtésre kerülő hulladékok:
 • Települési hulladék (EWC 20 03 01)
 • Papír és karton hulladék (EWC 15 01 01)
 • Műanyag hulladék (EWC 15 01 02)
 • Fém hulladék (EWC 15 01 04)
 • Tetrapack hulladék (EWC 15 01 05)
 • Üveg hulladék (EWC 15 01 07)
 • Lom hulladék (EWC 20 03 07)
 • Biológiailag lebomló hulladék (EWC 20 02 01)
 
 1. Hulladék fogalma a 2012. évi CLXXXV. törvény alapján: „bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles”.
 • Biológiailag lebomló hulladék (EWC 20 02 01): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható. Ide tartozik a háztartásokból vagy parkokból származó lomb-, fa- és bokornyesedék, lenyírt fű, gyom. Hasznosításuk történhet komposztálással, melynek során tápanyagként visszakerül a talajba, vagy történhet biogáz termeléssel, melyből energiát nyerhetünk ki.
 • Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítetten gyűjtenek.
 • Fém hulladék (EWC 15 01 04): ide tartoznak az üdítős és sörös alumínium dobozok, valamint a konzerves dobozok, de az ételmaradékkal nem szennyezettek. Nem szabad a fém hulladékok közé dobni továbbá az olajos, festékes, vegyszeres fémdobozokat és flakonokat. Hasznosításuk során újraolvasztják őket és újra fémtárgyakat készítenek belőlük.
 • Lom hulladék (EWC 20 03 07): az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Ilyenek pl. az elhasználódott bútorok, használati tárgyak, háztartási berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok. A lomtalanításkor nem helyezhető ki a lomhulladék közé veszélyes hulladék (pl. elektronikai berendezések, olajos, festékes hordók, autógumik, elemek, akkumulátorok, stb.).
 • Műanyag hulladék (EWC 15 01 02): közéjük tartoznak az ásványvizes és üdítős PET-palackok, a kozmetikai cikkek flakonjai és dobozai, a tejtermékek poharai vízzel kiöblítve, valamint a csomagolási zsugorfóliák és a műanyag bevásárló táskák. Az elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladékok közé nem kerülhet zsíros, olajos, vegyszeres flakon, PVC, gyermekjátékok, cd/DVD lemez, kazetta, fogkefe, polisztirol (hungarocell). Hasznosításuk során jellemzően újra műanyag palackokat készítenek belőlük, de műszálat is előállítanak, amit ruhaneműk készítéséhez használnak fel.
 • Papír és karton hulladék (EWC 15 01 01): ebbe a hulladékcsoportba tartoznak az elkülönítetten gyűjtött újságpapírok, szórólapok, füzetek, könyvek, a nagyobb kartondobozok összehajtogatva, az élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai. Fontos, hogy az elkülönítetten gyűjtött papír és karton hulladék közé nem szabad zsíros, olajos papírt, szalvétát, kéztörlőt, indigót és matricát, valamint használt egészségügyi papírt dobni. Hasznosításuk során jellemzően „újrapapírt” készítenek belőlük.
 • Települési hulladék (EWC 20 03 01): a háztartási és az ahhoz hasonló hulladékokat foglalja magában, melyek közé tartoznak a háztartásokban képződött vegyes, elkülönítetten gyűjtött hulladékok, valamint a lomhulladék.
 • Tetrapack hulladék (EWC 15 01 05): ezek közé a hulladékok közé tartoznak a tejes, gyümölcsleves többrétegű italos kartondobozok tisztán és lapítva. A hulladékgyűjtő szigetek papírgyűjtésre rendszeresített konténereiben helyezhetőek el. Hasznosításuk bonyolult, mert szét kell választani összetevőire (papírra, műanyagra és fémre) és utána lehet újrahasznosítani a különböző komponenseket.
 • Üveg hulladék (EWC 15 01 07): fehér és színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös és konzerves (befőttes) üvegek tartoznak ide. Nem dobható az üveg gyűjtőedénybe tükör, ablaküveg, villanykörte, szemüveg, nagyító, drótszövetes üveg, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső. Fontos, hogy az üvegekről el kell távolítani a fém kupakokat! Hasznosításuk során üveget, üveggyapotot állítanak belőlük elő vagy aprítva belekeverhetők útépítésekkor az új út anyagába.
 • Veszélyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.
 1. Elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.
 1. Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.
 1. Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.
 2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
 3. Hulladékgyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő szállítás céljából.
 4. Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, elkülönítetten gyűjtött, egyes háztartási hulladékfrakciók begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
 5. Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a Közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.
 6. Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.