Hulladékgazdálkodás

I.Közszolg.földrajzi elhelyezkedése:

A közszolgáltatással érintett szolgáltatási területek:  VÁRPALOTA ( INOTA)
I/1 Önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete
I/2 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmazott díjai:
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (Ht.) 91.§-ának megfelelően  2013. július 1. napjától hatályos díjaink Várpalota , Inota településeken az alábbiak:
Űrmérték, hulladéktípus
2012.04.14-én alkalmazott egyszeri ürítési díj
2013.06.30-ig alkalmazott egyszeri ürítési díj
2013.07.01-től alkalmazott egyszeri ürítési díj
Százalékban kifejezve (csökkenés)
Lakosság esetén:
110 liter
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
120 liter
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
80 liter
336 Ft +áfa
295 Ft +áfa
265 Ft +áfa
10,0 %
120 literes zsák
351 Ft +áfa
366 Ft +áfa
329 Ft +áfa
10,1 %
Költségvetési intézmény esetén:
 m3
4456 Ft +áfa
5310 Ft +áfa
4179 Ft +áfa
10 %
Társasházak esetén:
1 lakásra jutó term.szem.
1521 Ft +áfa/hó
1586 Ft +áfa/hó
1426 Ft+áfa/hó
10 %
1 lakásra jutó nem term.szem.
1521 Ft +áfa/hó
1586 Ft +áfa/hó
1586 Ft/áfa/hó
A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012.04.14.napján alkalmazott díj figyelembevételével illeti meg.
I/3 Kedvezmények, mentesség:
Szüneteltethető a hulladékszállítás azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább 60 naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik. Ezt a tényt írásban kell bejelenteni a szolgáltató által rendszeresített nyomtatványon.(lsd.űrlapok, letölthető dokumentumok)
Újbóli használatba vétel esetén az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatónál 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.
Amennyiben társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlanban lévő lakást kíván szüneteltetni abban az esetben az  igényét az erre rendszeresített nyomtatványon a közös képviseletnél, ill. az elnöknél szükséges kezdeményeznie.(lsd.űrlapok, letölthető dokumentumok)