Kedvezmények, mentességek, szüneteltetés

Szüneteltethető a hulladékszállítás azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább 60 naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik. Ezt a tényt írásban kell bejelenteni a szolgáltató által rendszeresített nyomtatványon.(lsd.űrlapok, letölthető dokumentumok)
Újbóli használatba vétel esetén az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatónál 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.
Amennyiben társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlanban lévő lakást kíván szüneteltetni abban az esetben az  igényét az erre rendszeresített nyomtatványon a közös képviseletnél, ill. az elnöknél szükséges kezdeményeznie.(lsd.űrlapok, letölthető dokumentumok)