Lomtalanítás

Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban lomtalanítást szervez.
A lomtalanítás időpontját, időtartamát, a kihelyezésre kerülő gyűjtőedények számát az Önkormányzat határozza meg a Közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján. A lomtalanítás a lakosságrészére ingyenes, annak költségeit az Önkormányzat fedezi. A lomtalanítás feltételeiről az Önkormányzat a Városi Televízióban, a város honlapján és helyi újságban tájékoztatja a lakosságot.
A lomtalanítás nem terjed ki az elektronikai, az elkülönítetten gyűjtött, az építési-bontási , a kommunális, a gumiabroncs és a veszélyes hulladékokra.
Elektronikai lomtalanítás:
Előre meghirdetett időpontban  kerül megrendezésre az éves elektronikai lomtalanítás, melynek keretein belül a lakosság leadhatja használaton kívüli szórakoztató illetve háztartási elektronikai hulladékait.
A rendezvény szükségességét és népszerűségét mutatja a lakosság által nagy mennyiségben begyűjtött elektronikai hulladékok száma. A begyűjtött hulladékok elszállítást követően hasznosításra kerülnek.