Panaszkezelés

Panasznak tekintjük azokat a bejelentéseket, amelyekben Ön azt jelzi, hogy Társaságunk nem az Ön által elvárt magatartást tanúsította, illetve nem nyújtotta a panaszos által elvárt szolgáltatást, vagy az elvárt tevékenységet nem végezte el, valamint minden olyan egyedi kérelmet, reklamációt, amelyben ügyfelünk a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
Nem minősül panasznak, ha az ügyfél általános tájékoztatást  vagy állásfoglalást kér a Szolgáltatótól, illetve azon fogyasztói igény, melynek Társaságunk késedelem nélkül eleget tesz.
Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.
 
Közszolgáltató adatai és elérhetősége:
Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 8100 Várpalota, Fehérvári u.7.
Ügyvezető ig.: Horváth Tamás
Telefon: 06-88-592-110
e-mailvhk@vpkozuzem.hu
Hulladékszállítási ügyfélszolgálat
Telefon: 88/592-112
E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu
 
Ügyfélfogadási idő:   H,K,Cs,P. 6.00-14.00
                                                Sz.: 6.00-19.00
Az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendje:
Szóbeli panasz
Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás, probléma egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:
  • Személyesen ügyfélfogadási időben az  ügyfélszolgálati  irodában dolgozó munkatársainkhoz (Várpalota, Fehérvári u.7.)
  • Telefonon ügyfélfogadási időben a 06-88/592-112-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatunkhoz.
Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére azonnal választ adni. Amennyiben az azonnali felvilágosítás vagy kivizsgálás nem lehetséges, úgy a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésről. Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet, vagy kifogásolja, szükség szerint jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek 1 példánya Önt illeti.
Írásbeli panasz
Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy szóbeli panaszát nem az Ön megelégedésére orvosoltuk, lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.
Megteheti ezt “hagyományos” módon levélben vagy a honlapunkon jelzett e-mailes elérhetőségen.
A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül megválaszoljuk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk, vagy megoldásához több idő szükséges, ebben az esetben erről külön tájékoztatjuk.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a társaság hatósági ellenőrzés céljából 5 évig megőrzi
 
A panaszok, bejelentések egyéb orvoslásának lehetőségei:
Amennyiben a szolgáltató panaszkezelése nem jár kielégítő eredménnyel a Fogyasztóvédelmi szervek menüpont
alatt felsorolt jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.