Számlázás, díjfizetés:

A számlák kibocsátója a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében és javára eljáró Várpalotai Közüzemi Kft. (Várpalota, Fehérvári u.7.)
Lakossági ügyfelek részére:
A közszolgáltató minden negyedév első hónapjában a díjról 3 db számlát bocsát ki. A fizetési határidő a tárgyhónapot követő hónap első munkanapja. A számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, de ennek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltatónak válaszolni kell.
 
 
Társasházak részére:
A közszolgáltató havonta számláz, a számlák fizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap első munkanapja.
Közös képviselők , lakásszövetkezeti elnökök figyelmébe!
Az elszámolási időszakot megelőző hónap 10.napjáig a képviselő köteles a közszolgáltató részére adatot szolgáltatni, hogy az elszámolási időszakban mlyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja.
Ha az adatszolgáltatást nem teljesíti akkor a szolgáltató egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát állít ki!
 /  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról   (Ht.) 91/A § (2) /
 
 
 
Közületek részére:
A gazdálkodó szervezetek, az intézmények, a vállalkozások a szolgáltatóval kötött szerződés alapján vehetik igénybe a hulladékszállítási közszolgáltatást. Ehhez a tevékenységhez az alábbi edények igényelhetők:
4 m3-es,  1100 l-es,  110 l-es
A vállalkozási szerződés 30 napos felmondási idővel, írásban mondható fel, a felmondás okának indoklásával.
A hulladékszállítást szerződésben meghatározott rendszerességgel, vagy eseti megbízások alapján végezzük
A számlákat utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig bocsátjuk ki. Fizetési határidőt a közszolgáltatási szerződés határozza meg.
Számlamásolat igénylése:
Papír alapú számlamásolatot díjazás (240,- Ft + Áfa, azaz 305,- Ft) ellenében igényelhetnek ügyfeleink.
A számlák kiegyenlítésének módja lehet:   Készpénzátutalási megbízás (csekk)
                                                                        Pénzintézeti átutalás
                                                                        Pénztári kiegyenlítés
                                                                        Csoportos beszedési megbízás
 
Csoportos beszedési megbízás:
Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni kérjük, hogy a bankszámláját vezető pénzintézetnél az alábbi adatokat szíveskedjék megadni:
  • Ügyfélkód
(A számlán az Ön neve és címe alatt található fizető azonosító szám K betű nélkül! Társasházak esetében SZ betű nélkül)
  • Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. azonosító száma: A24360504