Tárolóedények cseréje, pótlása

A megrongálódott tárolóedények ingyenes pótlása a Közszolgáltató feladata, amennyiben a kár bizonyíthatóan a Közszolgáltatónak felróható okból keletkezett, vagy az edény nem javítható és életkora a 20 évet meghaladta.
Ettől eltérő esetben cseredíj ellenében biztosítunk új gyűjtőedényt.