Tulajdonos változás, szerződéskötés:

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal együttesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni Társaságunknak.
A hulladékszállítási szerződés megkötéséhez kérjük hozza magával a személyi okmányait, valamint  az adásvételi szerződést! Amennyiben Ön társasházban, lakásszövetkezetben vásárolt lakást, abban az esetben a lakóváltozás tényét csak a közös képviselőnek vagy az elnöknek kell bejelentenie. Társasházak, Lakásszövetkezetek ingatlantulajdonosaként a hulladékszállítási díjat a közös költség részeként kell megfizetnie.
Szüneteltethető a hulladékszállítás azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább 60 naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik. Ezt a tényt írásban kell bejelenteni a szolgáltató által rendszeresített nyomtatványon.(lsd.űrlapok, letölthető dokumentumok)
Innen:
Klikk ide:
Újbóli használatba vétel esetén az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatónál 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.